Ile można dostać na niepełnosprawne dziecko?

Ile można dostać na niepełnosprawne dziecko

Ile można dostać na niepełnosprawne dziecko

Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się na cały okres trwania niepełnosprawności u chorego. W sytuacji, kiedy zaszła konieczność rezygnacji z pracy z powodu sprawowania opieki nad pacjentem, wówczas mamy prawo ubiegać się o wsparcie finansowe.

Na co można liczyć?

Rodzic, który zrezygnował z pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem może liczyć na:

–                  świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje wówczas, gdy niepełnosprawność u dziecka powstała przed ukończeniem przez nie 18 lat, a w sytuacji, kiedy pobiera naukę, to w wieku 25 lat. W takich przypadkach możemy liczyć na wypłatę 820 złotych. Przy wypłacie świadczenia nie zważa się na wysokość dochodów w rodzinie. Ważne jest jednak to, że na taki zasiłek można liczyć tylko i wyłącznie wtedy, gdy opiekun sprawujący opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem nie ma innego źródła dochodu, a w chwili, kiedy pobiera świadczenie nie może dodatkowo czerpać korzyści finansowych z innych źródeł. Niepełnosprawne dziecko musi mieć jasno napisane, że jego jednostka chorobowa wymaga ciągłej pomocy innej osoby.

Wniosek o wypłatę świadczenia z orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka należy złożyć w instytucji, która w gminie zajmuje się wypłatą świadczeń rodzinnych.

–                  specjalny zasiłek opiekuńczy – o to świadczenie mogą ubiegać się osoby, na które został nałożony obowiązek alimentacyjny, a jego niepełnosprawność powstała po 25 roku życia albo jest skutkiem postępującej starości. W takim przypadku może spodziewać się wypłaty świadczenia w wysokości 520 złotych. Na barkach państwa będzie spoczywać obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jednak w tym przypadku nie bez znaczenia pozostaje wysokość dochodów w rodzinie. Aby uzyskać zasiłek opiekuńczy dochód na jedną osobę nie może przekroczyć 623 złotych. Na wypłatę świadczenia nie może liczyć osoba, która posiada inne źródła dochodu.

Z kolei sama osoba niepełnosprawna ma prawo do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 153 złotych. Przysługuje wtedy, gdy:

–         dziecko jest niepełnosprawne,

–         osoba ma więcej niż 16 lat i znaczny stopień niepełnosprawności albo posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do 21 roku życia,

–         osoba, która ukończyła 75 lat.

Tags:

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top