Jak rozpoznać okolicznik w zdaniu?

Jak rozpoznać okolicznik w zdaniu

Jak rozpoznać okolicznik w zdaniu

Okolicznik w języku polskim jest określeniem czasownika. Informuje nas o różnych okolicznościach, jakie mają miejsce przy wyrażeniu danej czynności czasownikiem, np. o miejscu, czasie trwania, sposobie wykonania, celu, przyczynie itp.

To taka część zdania, którym wielu uczniom przysparza trudności, jednak przy zaczerpnięciu wiedzy na temat kilku faktów z pewnością ułatwi jego wskazanie w zdaniu.

Rodzaje okoliczników

Wyróżniamy siedem rodzajów okoliczników:

1. Okolicznik miejsca, odpowiadający na pytania: gdzie? skąd? dokąd? którędy?, np. w lesie, z Warszawie, przez drogę.

2. Okolicznik czasu, odpowiadający na pytania: kiedy? dopóki? odkąd? jak długo?, np. niedawno, w maju, do czerwca, trzy miesiące.

3. Okolicznik celu, odpowiadający na pytania: po co? w jakim celu?, np. po mleko, do pracy.

4. Okolicznik przyczyny, odpowiadający na pytania: dlaczego? z jakiej przyczyny?, np. z powodu hospitalizacji, przez gadulstwo, w złości.

5. Okolicznik warunku, odpowiadający na pytanie: pod jakim warunkiem?, np. w wypadku poprawy zdrowia.

6. Okolicznik sposobu, odpowiadający na pytania: jak? w jaki sposób?, np. niedbale, z ożywieniem, dokładnie.

7. Okolicznik przynależności, odpowiadający na pytania: mimo co? mimo czego? bez względu na co?, np. pomimo kiepskich ocen, bez względu na wszystko.

Jaką częścią mowy wyrażony jest okolicznik?

Okoliczniki najczęściej są wyrażone:

przysłówkiem i zaimkiem przysłownym, np. mów głośniej;

wyrażeniem przyimkowym, np. wyjeżdżamy na wczasy;

wyrażeniem porównawczym, np.  wlókł się jak żółw;

rzeczownikiem, np. jechali godzinę;

imiesłowem przysłówkowym współczesnym, np. szedł, podśpiewując.

Tags:

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top