Jak rozpoznać dopełnienie w zdaniu?

Jak rozpoznać dopełnienie w zdaniu

Jak rozpoznać dopełnienie w zdaniu

W języku polskim, dopełnieniem nazywamy określenie orzeczenia, które odpowiada na pytania przypadków za wyjątkiem mianownika i dopełniacza, a więc daje odpowiedź na pytania kogo? czego? komu? czemu? kogo? co? z kim? z czym? o kim? o czym?).

Kompletuje wyrażoną treść o orzeczenie, wiadomości o danych osobach i przedmiotach, z którymi wykonywana czynność jest powiązana.

Jak rozpoznać dopełnienie w zdaniu? – porady

Wyróżniam dwa rodzaje dopełnień:

1. Dopełnienie bliższe, które po zmianie konstrukcji zdania z czynnej na bierną stanie się podmiotem, np.: Jasiu maluje (co?) rysunek. (konstrukcja czynna),

Rysunek jest malowany przez Jasia. (konstrukcja bierna).

2. Dopełnienie dalsze, które nie ulega przekształceniu na podmiot, występuje przy czasownikach nieprzechodnich, np.:

Nie potrafię (czego?) tego przeczytać.

Ciągle myślę (o kim?) o nim.

Dopełnienie może być wyrażone m.in.:

- rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczownym, np. lubię muzykę lubię zwierzaki;

- bezokolicznikiem, np. nie mogę napisać, musimy to napraw;

- wyrażeniem przyimkowym, np. jeżdżę na rowerze;

- imiesłowem przymiotnikowym, np. wiódł ślepy kulawego.

Tags:

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top